برچسب: ايران

مهندس میرحسین موسوی رئيس جمهور منتخب ملت ایران ۰

خدایا به سلامت دارش

أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ

منشور کوروش کبیر ۰

منشور حقوق بشر کوروش

در روزگار کنونی که در هر جا سخن از حقوق بشر بگوش می رسد . هرنهاد ، موسسه و ملتی تکلیف به رعایت حقوق بشر را برهمگان فرض دانسته و توان مندان را به رعایت حقوق مستمندان دعوت می کنند . می توان گفت : کوروش پادشاه باستانی ایران ، به نوعی اولین اعلامیه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا نموده است .

IRAN ۰

تولدی دیگر

من مرد جوانی را میشناسم که دلش را در جایی از این دنیا جا گذاشته و به سوی نا کجا آباد سفر کرده.
دعایش کنید