دسته: دست نوشت

آیت الله العظمی منتظری آزاد شد! 0

آیت الله العظمی منتظری آزاد شد!

انالله و اناالیه راجعون نوشتن از اسطوره ها هیچ زمان کار آسانی نیست. منتظری برای من نه تنها یک مرجع بلکه یک اسطوره بی مانند است.چگونه می توان به احترام مردی که در یک...

1

دو راهــی

آدم ها معمولا تو زندگی براشون حداقل یک بار پیش میاد که سر یک دو راهی(شایدم چند را هی)گیر کنن.منم این روز ها سر یکی از این دو راهی ها گیر کردم. دو راهی...