برچسب: اعدام‌های سال ۶۷

0

«اجبار به نیستی»؛ ناپدیدشدگان قهری و گورهای جمعی در ایران و ترکیه

گفت‌و گو با شادی صدر به مناسبت برگزاری کنفرانسی با عنوان «اجبار به نیستی» با موضوع ناپدیدشدگان قهری و گورهای جمعی در ایران و ترکیه در دانشگاه متروپولیتن لندن. زمانه مدیا…