برچسب: ايران

مهندس میرحسین موسوی رئيس جمهور منتخب ملت ایران 0

خدایا به سلامت دارش

أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

منشور کوروش کبیر 0

منشور حقوق بشر کوروش

در روزگار كنوني که در هر جا سخن از حقوق بشر بگوش مي رسد . هرنهاد ، موسسه و ملتي تكليف به رعايت حقوق بشر را برهمگان فرض دانسته و توان مندان را به رعايت حقوق مستمندان دعوت مي كنند . مي توان گفت : كوروش پادشاه باستاني ايران ، به نوعی اولین اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا نموده است .

IRAN 0

تولدي ديگر

من مرد جوانی را میشناسم که دلش را در جایی از این دنیا جا گذاشته و به سوی نا کجا آباد سفر کرده.
دعایش کنید