برچسب: دل

0

بوی عود

با بوی عود/پر میکشم در آسمان خیال و خاطره/به گذشته های نچندان دور/و آنگاه/دوباره عاشقش میشوم !

0

روایت چشم ها

گفت : چرا همش میگی ” هر چی تو بگی؟ ” گفتم : خب چون دوست دارم. گفت چرا دوسم داری؟ گفتم : چون عاشقتم. گفت : چرا؟ چرا عاشقمی؟ اصلا از کجا میدونی...