برچسب: محمد صــابر عبـاسـیان

0

دل نوشته ای برای رفیق در بندمان ” محمد صــابر عبـاسـیان “

محمدصابر عباسیان رئیس ستاد ۸۸ استان فارس وعضو شاخه جوانان جبهه مشارکت حوزه شیراز نود و هشت روز است که در بازداشت به سر می برد. وی در شامگاه هفدهم اسفند سال گذشته به دست نیروهای اداره ی اطلاعات شیراز دستگیر شد و تاکنون آزاد نشده است، برخلاف قول های داده شده مبنی بر آزادی اوبه دلایلی نامعلوم قرار بازداشت وی تمدید شده است.