برچسب: همایش روان‌پژوهان ایرانی

0

فرد، جامعه و سلامت روان

ششمین همایش روان‌پژوهان ایرانی خارج از کشور، با همکاری بنیاد زنان ایرانی درهلند  (آزاده)، در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ درشهر روتردام هلند برگزارشد. محور سخنرانی‌های امسال «فرد، جامعه و سلامت روان» بود که سخنرانان از زوایای مختلف به آن پرداختند. ویژگی همایش‌های روان‌پژوهان این است که اگر نگوئیم تنها، یکی از معدود سمینارهای تخصصی است که برای عموم مردم برگزار می‌شود. سمینار امسال بیشترین تعداد شرکت کننده را در مجموع همایش‌های برگزار شده به خود اختصاص داده بود. درسال‌های گذشته درصد بسیاربالایی از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌دادند. در این دوره نیز تعداد حاضران زن بیشتر بود اما  در این دوره حضور مردان نیز چشمگیر بود. همایش روان‌پژوهان که شش سال پیش برای اولین بار در شهر کلن آلمان پایه گذاشته شد. از آن پس تاکنون در آلمان درشهرهای کلن و هانوفر، درانگلستان درشهر لندن و  هلند در شهر روتردام میزبان این همایش بوده‌اند. همایش…