برچسب: چشم ها

0

روایت چشم ها

گفت : چرا همش میگی ” هر چی تو بگی؟ ” گفتم : خب چون دوست دارم. گفت چرا دوسم داری؟ گفتم : چون عاشقتم. گفت : چرا؟ چرا عاشقمی؟ اصلا از کجا میدونی...